Přihláška do projektu

Hledáme nápady

Do projektu se můžete přihlásit tak, že vyplníte níže uvedený formulář a připojíte požadované dokumenty. Čím více váš záměr popíšete, tím spíše budete mít šanci na úspěch. Pro vaši lepší představu o tom, co by měl váš investiční záměr obsahovat, jsme připravili:

Na váš projekt, který nám zašlete prostřednictvím této přihlášky, se automaticky vztahuje náš závazek mlčenlivosti.

Potřebujete poradit s přípravou podnikatelského plánu? Využijte možnosti konzultací.

Registrací do projektu Investice do nápadu potvrzujete, že všechny údaje, které uvádíte, jsou pravdivé a že souhlasíte s obchodními podmínkami. Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k vyřazení z projektu.

Přihláška do projektu Investice do nápadu

Můžete přiložit soubory ve formátu doc, docx, pdf, xls nebo xlsx (maximální velikost 2 MB):

1. příloha:

2. příloha:

3. příloha: