Často kladené otázky

Hledáme nápady

Organizujete vlastně takový Den D?

Prezentace před investory je výsledkem procesu přípravy podnikatelského záměru, ve kterém účastníkům pomáháme na konzultační bázi. A to je důležité si uvědomit. Společnost INVESTICE DO NÁPADŮ s.r.o. není pouze pořadatelem „soutěže“. Jsme zainteresovaní na výsledku. To znamená, že je v našem zájmu připravit účastníky tak, aby před investory uspěli. Samotné představení projektů proběhne ve velmi komorním prostředí.

Může se také stát, že se s firmou, která hledá investora, domluvíme na zcela odlišném postupu, či časovém harmonogramu. Naším cílem je zprostředkovat spolupráci mezi člověkem s nápadem a partnerem, který má prostředky či nástroje na jeho realizaci. Prezentace na společném setkání s investory je pro nás pouze jedním ze způsobů zprostředkování spolupráce mezi člověkem s nápadem a strategickým partnerem.

Jak si představit strategického partnera?

To je důležitá otázka. Lidé si většinou představí investora, který vstoupí do podniku a de facto koupí podíl za investici, kterou vloží do firmy. To je samozřejmě častý model, ale partner pro realizaci nápadu může vypadat zcela jinak.

Strategickým partnerem může být firma s výrobním zázemím, nebo vybudovanou obchodní sítí. Jeho investicí tak může být nabídka spolupráce při dodávce materiálu a výrobní kapacity, nebo spolupráce na poli obchodu a marketingu.

Co když má člověk nápad, ale vůbec se do podnikání pouštět nechce?

I to se může stát. Člověk s nápadem má vždy určitou výhodu – jasnou představu o tom, jak chce svůj nápad realizovat a většinou bývá vybaven potenciálem, který je jedinečný a pro jeho nápad jako stvořený. Proto může mít firma velký zájem na tom takového člověka získat do svých řad a dát mu volné pole působnosti pro realizaci jeho nápadu pod jejich hlavičkou, samozřejmě za dohodnutých podmínek.

Preferujete projekty z konkrétní oblasti?

Investoři, které zastupujeme, podnikají ve velmi rozdílných oborech. Jejich soukromé zájmy jsou pak ještě rozmanitější. Každý investor investuje především do záměrů, u kterých vnímá zajímavou návratnost investice. Jejich volbu však většinou ovlivňuje i to, co je blízké jejich podnikání, nebo jejich snům a vizím. A tam jsou zájmy investorů takřka nevyzpytatelné.

Investoři jsou z Prahy? Zajímají se především o investice v Praze?

Investoři jsou většinou z Prahy, nikoli však výhradně. Kromě toho, je zcela obvyklé, že jejich podniky působí v regionech, nebo i v zahraničí. Rozhodující tedy pro ně zcela jistě nebude lokalita projektu, ale jeho obsah, působnost, důvěryhodnost a návratnost.

Co je cílem projektu?

Konečným cílem projektu je dovést firmy ke spolupráci s investorem v jakékoliv podobě. Na cestě k prezentaci podnikatelského záměru si klademe za cíl edukovat zúčastněné firmy při přípravě podnikatelských záměrů a kvalitně je připravit na schůzku s investory, a tím maximalizovat šance firem na úspěch.

Pro lepší představu si prohlédněte modelové příklady projektů,
o které mohou mít investoři zájem.