Modelové příklady

Hledáme nápady

Produkce bioproduktů (med, kozí výrobky)

Soukromá biofarma se rozhodla rozšířit pole své působnosti a rozšířit portfolio svých výrobků. V minulých letech si ověřila, že o její produkty je velký zájem, který by bylo škoda neuspokojovat ve větším měřítku. Nechce však riskovat zadlužení formou úvěru. Rozhodla se najít partnera s přidanou hodnotou. To znamená firmu, která nejenom do podniku vstoupí s investicí do nových pastvin a technologií, ale který zároveň bude přínosem při rozšíření distribučních možností firmy.

Projekt využívající nové internetové technologie

Studenti s nápadem na vytvoření nového komunitního webu určeného pro začínající i zkušené podnikatele a manažery. Tento projekt už mají v menším měřítku vytvořený a vyzkoušený. Hlavním zdrojem příjmu jsou jak partneři projektu, tak reklamy. Autoři projektu tedy hledají buď společnost, pod jejíž hlavičkou by projekt vytvořili, nebo firmu, která by se stala sponzorem projektu. Investor by měl napomoci propagaci projektu.

Projekty v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů

Farma s hospodářskými zvířaty má projekt zpracovaný na vybudování bioplynové stanice, která by využívala biomasu (živočišný původ + rostlinné zbytky z nedalekého zemědělského družstva). Projekt má navíc podporu obce, neboť řeší rozvod teplovodu.

Stavební materiál a technologie pro nízkoenergetické bydlení

Výrobní firma se zkušeností produkce stavebních materiálů hledá investora pro rozšíření svých výrobních kapacit. Po stavebním materiálu je poptávka, neboť představuje moderní koncept ekologického bydlení, kde poptávka zatím převyšuje nabídku. Pro produkt existuje velký tržní potenciál i v zemích EU. Ideálním partnerem pro firmu je tedy podnik, který by produkt uměl prosadit na zahraničních trzích.

Uspořádání konference/kongresu/veletrhu v oblasti ekologie a biotechnologie

Soukromá osoba s bohatými kontakty v oblasti ekologie (biotechnologie, sanace a rekultivace, státní zastupitelé, biopaliva, ekologická energetika) nabízí možnost zorganizovat konferenci/kongres/veletrh v oblasti bio technologií a ekologie pro společnost, která se rozhodne takovou akci zaštítit.

Zavedení na trh – nová technologie v řezání

Středně velká výrobní společnost hledá partnera, který se ujme propagace a prodeje nové technologie řezání určené jak pro průmyslové, tak pro domácí využití. Partnerem by měla být firma finančně stabilní s vybudovanými obchodními a marketingovými kanály v ČR i v zahraničí.

Developerský projekt pro výstavbu nových multifunkčních objektů

Pro výstavbu nových multifunkčních objektů a přilehlé vybavenosti hledáme spoluinvestora nebo i více partnerů. Projektová dokumentace a územní plán je schválen. Pozemek je zakoupen. Projekt se nachází v těsné blízkosti Prahy.

Máte nápad a hledáte nového investora?