Jak probíhá Investice do nápadu?

Hledáme nápady

Organizujeme setkání investorů s lidmi či firmami se zajímavým podnikatelským záměrem, taková setkání mají důvěrný charakter a tvůrčí atmosféru.

Účastní se ho pouze úzký okruh vybraných investorů a lidé, kteří prezentují svůj nápad. Prezentace trvají 15 minut a dalších 5 minut je věnováno dotazům investorů.

Výsledkem vaší prezentace však nemusí být pouze získání kapitálu. Je možné, že touto cestou oslovíte nového obchodního partnera, nebo budoucího zaměstnavatele.

Máte nápad a hledáte nového investora?